Klachten

Wij besteden voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dat zo is horen wij dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zéér serieus. Zo kennen wij een interne klachtenprocedure en zijn wij aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Wanneer u een klacht heeft dan kunt u dat telefonisch (+31(0)524 524 025), per email (klachten@nvdeburcht.nl) of brief aan ons kenbaar maken.

Onze gegevens zijn:
N.V. Verzekering Maatschappij “De Burcht”
T.a.v. de directie
Postbus 42,  3900 AA te Veenendaal

Wij doen er alles aan om de klacht naar tevredenheid op te lossen. U ontvangt altijd binnen drie werkdagen na registratie van uw klachtmelding een ontvangstbevestiging. Meestal weet u dan al waar u aan toe bent en anders hoort u hoeveel meer tijd nodig is.

Wanneer het niet lukt om tot een gezamenlijke oplossing te komen dan kunt u de klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). U moet dit doen binnen drie maanden nadat u een definitieve reactie van ons heeft gekregen.

Gegevens Kifid:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon (070) 333 89 99
www.kifid.nl

Ook is het mogelijk om met uw klacht naar de burgerrechter te stappen. Wanneer u met uw klacht naar de rechter gaat kunt u niet meer naar het Kifid.

Zie ook de consumenteninformatie “Een financiële klacht” van de AFM.

Klacht melden

U kunt uw klacht online melden via het klachtenformulier.
Ga naar het klachtenformulier.