Welkom bij N.V. Verzekering Maatschappij ‘De Burcht’

N.V. Verzekering Maatschappij ‘De Burcht’

Over ons

Met een historie van bijna 80 jaar is De Burcht actief als schadeverzekeringsmaatschappij voor particuliere klanten en MKB-bedrijven. Onze producten worden uitsluitend aangeboden via gevolmachtigd agenten en verzekeringsintermediairs. Bij de uitoefening van onze activiteiten hebben wij ons tot doel gesteld om gezamenlijk met onze business partners een duurzame en kwalitatieve bijdrage te leveren in de Nederlandse markt voor schadeverzekeringen.

Samenwerken

Om succesvol te kunnen werken in de complexe markt voor schadeverzekeringen hecht De Burcht grote waarde aan samenwerking. Op deze wijze is De Burcht in staat om met gebruikmaking van de laatst beschikbare ontwikkelingen uit de markt haar relaties te bedienen. De business partners van De Burcht worden zorgvuldig geselecteerd en dragen allen bij aan een passende en duurzame dienstverlening voor de verzekerden.